Tháng 6 có sổ
Giá: 815 triệu
  • Số nền: 54
  • Mật độ xây dựng:
Đang bán - Đã có sổ
Giá: 700 triệu
  • Số nền: 5
  • Mật độ xây dựng:
Đã bán hết
Giá: 725-850 triệu
  • Số nền: 50
  • Mật độ xây dựng:
Đã bán hết
Giá: 900 triệu
  • Số nền: 47
  • Mật độ xây dựng:
6