01/12 ký công chứng
Giá: 615 triệu
  • Số nền: 65
  • Mật độ xây dựng: 100%
6