Đã bán hết
Giá: 475 triệu
  • Số nền: 39
  • Mật độ xây dựng:
6