Đã bán hết
Giá: Đã bán xong
  • Số nền: 7
  • Mật độ xây dựng: 70%
6