Tháng 4 mở bán
Giá: 365 triệu
  • Số nền: 98
  • Mật độ xây dựng:
6