Đã bán hết
Giá: 450 triệu
  • Số nền: 18
  • Mật độ xây dựng: 100%
Đã có sổ hồng riêng
Giá: 850 triệu
  • Số nền: 30
  • Mật độ xây dựng: 90%
6