Tháng 6 có sổ
Giá: 815 triệu
 • Số nền: 54
 • Mật độ xây dựng:
Đang bán - Đã có sổ
Giá: 700 triệu
 • Số nền: 5
 • Mật độ xây dựng:
Đã bán - đã có sổ
Giá: 1.450 tỷ
Đã bán hết
Giá: 725-850 triệu
 • Số nền: 50
 • Mật độ xây dựng:
Đã bán hết
Giá: 900 triệu
 • Số nền: 47
 • Mật độ xây dựng:
Đã bán hết
Giá: 440 triệu
 • Số nền: 37
 • Mật độ xây dựng:
Đã bán hết
Giá: 1.5 tỷ đến 3 tỷ
 • Số nền: 3
 • Mật độ xây dựng: 80%
Đã bán hết
Giá: 480 triệu
 • Số nền: 26
 • Mật độ xây dựng: 100%
Đã bán hết
Giá: 450 triệu
 • Số nền: 18
 • Mật độ xây dựng: 100%
01/12 ký công chứng
Giá: 615 triệu
 • Số nền: 65
 • Mật độ xây dựng: 100%
6