Đang mở bán
Giá: 650 triệu
  • Số nền: 45
  • Mật độ xây dựng:
Tháng 4 mở bán
Giá: 365 triệu
  • Số nền: 98
  • Mật độ xây dựng:
Đã bán hết
Giá: 475 triệu
  • Số nền: 39
  • Mật độ xây dựng:
6