Tháng 4 mở bán
Giá: 365 triệu
  • Số nền: 98
  • Mật độ xây dựng:
Đã bán hết
Giá: 390 triệu
  • Số nền: 39
  • Mật độ xây dựng:
4