Đã bán hết
Giá: 450 triệu
  • Số nền: 18
  • Mật độ xây dựng: 100%
6