Đã bán hết
Giá: 440 triệu
  • Số nền: 37
  • Mật độ xây dựng:
6