Đã bán hết
Giá: 480 triệu
  • Số nền: 26
  • Mật độ xây dựng: 100%
6