Phòng ngủ: Pháp lý:
Nhu cầu: Loại: Đất nền
Tầng: Tòa:
Hướng đất: Phòng wc:
Diện tích:
Trạng thái:Đã bán - đã có sổ
(*) Vui lòng Click vào ảnh để xem rõ nhất
Diện tích:
Phòng ngủ:
Phòng wc:
Tầng:
Pháp lý:
Nhu cầu:
Loại: Đất nền
Trạng thái:Đã bán - đã có sổ
6