BLOCK D - GIAI ĐOẠN 1 - Đoàn Kết 001 - Đức Phong - Bình Phước

Trang chủ 

› Dự án 

› Bình Phước 

› Bù Đăng

Trạng thái:
Sắp mở bán 20/05/2022
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
4
Số tầng:
Số nền:
191
Quy mô:
28000m2
Mật độ xây dựng:
CND Group CND Group
Loại: Đất nền Trạng thái:Sắp mở bán 20/05/2022
Số Block:4
Quy mô:28000m2 Mật độ xây dựng:
Số nền:191 Ngày hoàn thành:2/6/2022
CND Group CND Group
Loại: Đất nền
Trạng thái:Sắp mở bán 20/05/2022
Số Block:4
Quy mô:28000m2
Mật độ xây dựng:
Số nền:191
Ngày hoàn thành:2/6/2022
6