Cần sàn phân phối 50 lô mặt tiền Sao Bọng - Thống Nhất - Bù Đăng - Bình Phước

Trang chủ 

› Kèo thơm 

› Bình Phước 

› Thống Nhất

Pháp lý: Sổ riêng từng nền
Nhu cầu: , Loại: Đất nền
Hướng đất: Đông Phòng wc:
Diện tích:50 lô
(*) Vui lòng Click vào ảnh để xem rõ nhất
Diện tích: 50 lô
Pháp lý: Sổ riêng từng nền
Nhu cầu: ,
Loại: Đất nền
Hướng đất: Đông