Cần sàn phân phối 20 lô mặt đường Liên Huyện xã Tân Phước Đồng Phú Bình Phước

Trang chủ 

› Kèo thơm 

› Bình Phước 

› Tân Phước

Pháp lý: Sổ riêng từng nền
Nhu cầu: , Loại: Đất nền
Hướng đất: Bắc Phòng wc:
Diện tích:20 lô
(*) Vui lòng Click vào ảnh để xem rõ nhất
Diện tích: 20 lô
Pháp lý: Sổ riêng từng nền
Nhu cầu: ,
Loại: Đất nền
Hướng đất: Bắc