BLOCK B - GIAI ĐOẠN 2 - Đoàn Kết 001 - Đức Phong - Bình Phước

Trang chủ 

› Dự án 

› Bình Phước 

› Bù Đăng

Trạng thái:
Đang mở bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
2
Số tầng:
Số nền:
45
Quy mô:
45 nền
Mật độ xây dựng:
CND Group CND Group
Loại: Đất nền Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:2
Quy mô:45 nền Mật độ xây dựng:
Số nền:45 Ngày hoàn thành:22/08/2022
CND Group CND Group
Loại: Đất nền
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:2
Quy mô:45 nền
Mật độ xây dựng:
Số nền:45
Ngày hoàn thành:22/08/2022
6