Trạng thái:
01/12 ký công chứng
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
4
Số tầng:
Số nền:
65
Quy mô:
1.4 ha
Mật độ xây dựng:
100%
CND Group CND Group
Loại: Đất nền Trạng thái:01/12 ký công chứng
Số Block:4
Quy mô:1.4 ha Mật độ xây dựng:100%
Số nền:65 Ngày hoàn thành:1/12/2021
CND Group CND Group
Loại: Đất nền
Trạng thái:01/12 ký công chứng
Số Block:4
Quy mô:1.4 ha
Mật độ xây dựng:100%
Số nền:65
Ngày hoàn thành:1/12/2021
6