Trạng thái:
Đang bán - Đã có sổ
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
1
Số tầng:
Số nền:
5
Quy mô:
880m2
Mật độ xây dựng:
CND Group CND Group
Loại: Đất nền Trạng thái:Đang bán - Đã có sổ
Số Block:1
Quy mô:880m2 Mật độ xây dựng:
Số nền:5 Ngày hoàn thành:10/3/2022
CND Group CND Group
Loại: Đất nền
Trạng thái:Đang bán - Đã có sổ
Số Block:1
Quy mô:880m2
Mật độ xây dựng:
Số nền:5
Ngày hoàn thành:10/3/2022
6