Trạng thái:
Tháng 4 mở bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
3
Số tầng:
Số nền:
98
Quy mô:
44900m2
Mật độ xây dựng:
CND Group CND Group
Loại: Đất nền Trạng thái:Tháng 4 mở bán
Số Block:3
Quy mô:44900m2 Mật độ xây dựng:
Số nền:98 Ngày hoàn thành:5/7/2022
CND Group CND Group
Loại: Đất nền
Trạng thái:Tháng 4 mở bán
Số Block:3
Quy mô:44900m2
Mật độ xây dựng:
Số nền:98
Ngày hoàn thành:5/7/2022
6