Trạng thái:
Đã bán hết
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
1
Số tầng:
Số nền:
18
Quy mô:
7095 m2
Mật độ xây dựng:
100%
CND Group CND Group
Loại: Đất nền Trạng thái:Đã bán hết
Số Block:1
Quy mô:7095 m2 Mật độ xây dựng:100%
Số nền:18 Ngày hoàn thành:30/11/2021
CND Group CND Group
Loại: Đất nền
Trạng thái:Đã bán hết
Số Block:1
Quy mô:7095 m2
Mật độ xây dựng:100%
Số nền:18
Ngày hoàn thành:30/11/2021
6