Trạng thái:
Đã bán hết
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
1
Số tầng:
Số nền:
3
Quy mô:
4800 m2
Mật độ xây dựng:
80%
CND Group CND Group
Loại: Đất nền Trạng thái:Đã bán hết
Số Block:1
Quy mô:4800 m2 Mật độ xây dựng:80%
Số nền:3 Ngày hoàn thành:10/6/2021
CND Group CND Group
Loại: Đất nền
Trạng thái:Đã bán hết
Số Block:1
Quy mô:4800 m2
Mật độ xây dựng:80%
Số nền:3
Ngày hoàn thành:10/6/2021
6