Trạng thái:
Đã bán hết
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
2
Số tầng:
Số nền:
39
Quy mô:
11350m2
Mật độ xây dựng:
CND Group CND Group
Loại: Đất nền Trạng thái:Đã bán hết
Số Block:2
Quy mô:11350m2 Mật độ xây dựng:
Số nền:39 Ngày hoàn thành:25/4/2022
CND Group CND Group
Loại: Đất nền
Trạng thái:Đã bán hết
Số Block:2
Quy mô:11350m2
Mật độ xây dựng:
Số nền:39
Ngày hoàn thành:25/4/2022
6