Trạng thái:
Đã bán hết
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
3
Số tầng:
Số nền:
37
Quy mô:
32947 m2
Mật độ xây dựng:
CND Group CND Group
Loại: Đất nền Trạng thái:Đã bán hết
Số Block:3
Quy mô:32947 m2 Mật độ xây dựng:
Số nền:37 Ngày hoàn thành:10/10/2021
CND Group CND Group
Loại: Đất nền
Trạng thái:Đã bán hết
Số Block:3
Quy mô:32947 m2
Mật độ xây dựng:
Số nền:37
Ngày hoàn thành:10/10/2021
6