Trạng thái:
Đã bán hết
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
3
Số tầng:
Số nền:
47
Quy mô:
30502 m2
Mật độ xây dựng:
CND Group CND Group
Loại: Đất nền Trạng thái:Đã bán hết
Số Block:3
Quy mô:30502 m2 Mật độ xây dựng:
Số nền:47 Ngày hoàn thành:20/04/2022
CND Group CND Group
Loại: Đất nền
Trạng thái:Đã bán hết
Số Block:3
Quy mô:30502 m2
Mật độ xây dựng:
Số nền:47
Ngày hoàn thành:20/04/2022
6