Trạng thái:
Đã bán hết
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
2
Số tầng:
Số nền:
50
Quy mô:
50 nền
Mật độ xây dựng:
CND Group CND Group
Loại: Đất nền Trạng thái:Đã bán hết
Số Block:2
Quy mô:50 nền Mật độ xây dựng:
Số nền:50 Ngày hoàn thành:3/2022
CND Group CND Group
Loại: Đất nền
Trạng thái:Đã bán hết
Số Block:2
Quy mô:50 nền
Mật độ xây dựng:
Số nền:50
Ngày hoàn thành:3/2022
6