17520-Tân Phước Đồng Phú Bình Phước

Trang chủ 

› Dự án 

Trạng thái:
Tháng 6 có sổ
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
3
Số tầng:
Số nền:
54
Quy mô:
17520
Mật độ xây dựng:
CND Group CND Group
Loại: Đất nền Trạng thái:Tháng 6 có sổ
Số Block:3
Quy mô:17520 Mật độ xây dựng:
Số nền:54 Ngày hoàn thành:20/07/2022
CND Group CND Group
Loại: Đất nền
Trạng thái:Tháng 6 có sổ
Số Block:3
Quy mô:17520
Mật độ xây dựng:
Số nền:54
Ngày hoàn thành:20/07/2022
6