171 nền Khu đất Thọ Sơn 945 - Bù Đăng - Bình Phước

Trang chủ 

› Dự án 

› Bình Phước 

› Thọ Sơn

Trạng thái:
Đang mở bán
Loại hình:
Số block:
2
Số nền:
171
Quy mô:
32788m2
Vũ Tiên CND Vũ Tiên CND
Loại: Đất nền Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:2
Quy mô:32788m2
Số nền:171 Ngày hoàn thành:
Vũ Tiên CND Vũ Tiên CND
Loại: Đất nền
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:2
Quy mô:32788m2
Số nền:171
Ngày hoàn thành: