Trạng thái:
Đã có sổ hồng riêng
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
2
Số tầng:
Số nền:
30
Quy mô:
1.5 ha
Mật độ xây dựng:
90%
CND Group CND Group
Loại: Đất nền Trạng thái:Đã có sổ hồng riêng
Số Block:2
Quy mô:1.5 ha Mật độ xây dựng:90%
Số nền:30 Ngày hoàn thành:05/08/2021
CND Group CND Group
Loại: Đất nền
Trạng thái:Đã có sổ hồng riêng
Số Block:2
Quy mô:1.5 ha
Mật độ xây dựng:90%
Số nền:30
Ngày hoàn thành:05/08/2021
6