Trạng thái:
Đã bán hết
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
1
Số tầng:
Số nền:
7
Quy mô:
1.4ha
Mật độ xây dựng:
70%
CND Group CND Group
Loại: Đất nền Trạng thái:Đã bán hết
Số Block:1
Quy mô:1.4ha Mật độ xây dựng:70%
Số nền:7 Ngày hoàn thành:15/6/2021
CND Group CND Group
Loại: Đất nền
Trạng thái:Đã bán hết
Số Block:1
Quy mô:1.4ha
Mật độ xây dựng:70%
Số nền:7
Ngày hoàn thành:15/6/2021
6