Trạng thái:
Đã bán hết
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
2
Số tầng:
Số nền:
26
Quy mô:
1.2 ha
Mật độ xây dựng:
100%
CND Group CND Group
Loại: Đất nền Trạng thái:Đã bán hết
Số Block:2
Quy mô:1.2 ha Mật độ xây dựng:100%
Số nền:26 Ngày hoàn thành:05/04/2022
CND Group CND Group
Loại: Đất nền
Trạng thái:Đã bán hết
Số Block:2
Quy mô:1.2 ha
Mật độ xây dựng:100%
Số nền:26
Ngày hoàn thành:05/04/2022
6