Tháng 6 có sổ
Giá: 815 triệu
  • Số nền: 54
  • Mật độ xây dựng:
6