Đang mở bán
Giá: 650 triệu
 • Số nền: 45
 • Mật độ xây dựng:
Tháng 6 có sổ
Giá: 815 triệu
 • Số nền: 54
 • Mật độ xây dựng:
Đang bán - Đã có sổ
Giá: 700 triệu
 • Số nền: 5
 • Mật độ xây dựng:
Đã bán hết
Giá: 725-850 triệu
 • Số nền: 50
 • Mật độ xây dựng:
Đã bán hết
Giá: 900 triệu
 • Số nền: 47
 • Mật độ xây dựng:
Đã bán hết
Giá: Đã bán xong
 • Số nền: 7
 • Mật độ xây dựng: 70%
Đã bán hết
Giá: 480 triệu
 • Số nền: 26
 • Mật độ xây dựng: 100%
01/12 ký công chứng
Giá: 615 triệu
 • Số nền: 65
 • Mật độ xây dựng: 100%
Đã có sổ hồng riêng
Giá: 850 triệu
 • Số nền: 30
 • Mật độ xây dựng: 90%
6