Đang mở bán
Giá: 650 triệu
 • Số nền: 45
 • Mật độ xây dựng:
Đã bán - đã có sổ
Giá: 1.450 tỷ
Sắp mở bán 20/05/2022
Giá: 550 triệu
 • Số nền: 191
 • Mật độ xây dựng:
Tháng 4 mở bán
Giá: 365 triệu
 • Số nền: 98
 • Mật độ xây dựng:
Đã bán hết
Giá: 475 triệu
 • Số nền: 39
 • Mật độ xây dựng:
Đã bán hết
Giá: 900 triệu
 • Số nền: 47
 • Mật độ xây dựng:
Đã bán hết
Giá: Đã bán xong
 • Số nền: 7
 • Mật độ xây dựng: 70%
6