Đã bán - đã có sổ
Giá: 1.450 tỷ
Sắp mở bán 20/05/2022
Giá: 550 triệu
  • Số nền: 191
  • Mật độ xây dựng:
Tháng 4 mở bán
Giá: 365 triệu
  • Số nền: 98
  • Mật độ xây dựng:
Đã bán hết
Giá: 390 triệu
  • Số nền: 39
  • Mật độ xây dựng:
Đã bán hết
Giá: 900 triệu
  • Số nền: 47
  • Mật độ xây dựng:
Đã bán hết
Giá: Đã bán xong
  • Số nền: 7
  • Mật độ xây dựng: 70%
4