Đang mở bán
Giá: 650 triệu
  • Số nền: 45
  • Mật độ xây dựng:
Sắp mở bán 20/05/2022
Giá: 550 triệu
  • Số nền: 191
  • Mật độ xây dựng:
Tháng 4 mở bán
Giá: 365 triệu
  • Số nền: 98
  • Mật độ xây dựng:
Đã bán hết
Giá: 475 triệu
  • Số nền: 39
  • Mật độ xây dựng:
Đã bán hết
Giá: 900 triệu
  • Số nền: 47
  • Mật độ xây dựng:
6