Đang mở bán
Giá: 650 triệu
 • Số nền: 45
 • Mật độ xây dựng:
Sắp mở bán 20/05/2022
Giá: 550 triệu
 • Số nền: 191
 • Mật độ xây dựng:
Tháng 4 mở bán
Giá: 365 triệu
 • Số nền: 98
 • Mật độ xây dựng:
Đã bán hết
Giá: 725-850 triệu
 • Số nền: 50
 • Mật độ xây dựng:
Đã bán hết
Giá: 480 triệu
 • Số nền: 26
 • Mật độ xây dựng: 100%
Đã có sổ hồng riêng
Giá: 850 triệu
 • Số nền: 30
 • Mật độ xây dựng: 90%
6