Đang mở bán
Giá: 650 triệu
  • Số nền: 45
  • Mật độ xây dựng:
Tháng 6 có sổ
Giá: 815 triệu
  • Số nền: 54
  • Mật độ xây dựng:
Sắp mở bán 20/05/2022
Giá: 550 triệu
  • Số nền: 191
  • Mật độ xây dựng:
6