Đang mở bán
Giá: 650 triệu
 • Số nền: 45
 • Mật độ xây dựng:
Tháng 6 có sổ
Giá: 815 triệu
 • Số nền: 54
 • Mật độ xây dựng:
Đang bán - Đã có sổ
Giá: 700 triệu
 • Số nền: 5
 • Mật độ xây dựng:
Đã bán - đã có sổ
Giá: 1.450 tỷ
Sắp mở bán 20/05/2022
Giá: 550 triệu
 • Số nền: 191
 • Mật độ xây dựng:
Tháng 4 mở bán
Giá: 365 triệu
 • Số nền: 98
 • Mật độ xây dựng:
Đã bán hết
Giá: 475 triệu
 • Số nền: 39
 • Mật độ xây dựng:
Đã bán hết
Giá: 725-850 triệu
 • Số nền: 50
 • Mật độ xây dựng:
Đã bán hết
Giá: 900 triệu
 • Số nền: 47
 • Mật độ xây dựng:
Đã bán hết
Giá: 440 triệu
 • Số nền: 37
 • Mật độ xây dựng:
Đã bán hết
Giá: 1.5 tỷ đến 3 tỷ
 • Số nền: 3
 • Mật độ xây dựng: 80%
Đã bán hết
Giá: Đã bán xong
 • Số nền: 7
 • Mật độ xây dựng: 70%
Đã bán hết
Giá: 480 triệu
 • Số nền: 26
 • Mật độ xây dựng: 100%
Đã bán hết
Giá: 450 triệu
 • Số nền: 18
 • Mật độ xây dựng: 100%
01/12 ký công chứng
Giá: 615 triệu
 • Số nền: 65
 • Mật độ xây dựng: 100%
Đã có sổ hồng riêng
Giá: 850 triệu
 • Số nền: 30
 • Mật độ xây dựng: 90%
6