Đã bán hết
Giá: 1.5 tỷ đến 3 tỷ
  • Số nền: 3
  • Mật độ xây dựng: 80%
Đã bán hết
Giá: 480 triệu
  • Số nền: 26
  • Mật độ xây dựng: 100%
Đã bán hết
Giá: 450 triệu
  • Số nền: 18
  • Mật độ xây dựng: 100%
6