Chuẩn bị mở bán giá F0

Giá: 650 triệu
 • Số nền: 45
 • Mật độ xây dựng:
Giá: 815 triệu
 • Số nền: 54
 • Mật độ xây dựng:
Giá: 550 triệu
 • Số nền: 191
 • Mật độ xây dựng:

Dự án của CND Group

Giá: 650 triệu
 • Số nền: 45
 • Mật độ xây dựng:
Giá: 815 triệu
 • Số nền: 54
 • Mật độ xây dựng:
Giá: 700 triệu
 • Số nền: 5
 • Mật độ xây dựng:
Giá: 1.450 tỷ
Giá: 550 triệu
 • Số nền: 191
 • Mật độ xây dựng:
Giá: 365 triệu
 • Số nền: 98
 • Mật độ xây dựng:
Giá: 475 triệu
 • Số nền: 39
 • Mật độ xây dựng:
Giá: 725-850 triệu
 • Số nền: 50
 • Mật độ xây dựng:
Giá: 900 triệu
 • Số nền: 47
 • Mật độ xây dựng:
Giá: 440 triệu
 • Số nền: 37
 • Mật độ xây dựng:
Giá: 1.5 tỷ đến 3 tỷ
 • Số nền: 3
 • Mật độ xây dựng: 80%
Giá: Đã bán xong
 • Số nền: 7
 • Mật độ xây dựng: 70%
Xem thêm dự án