Chuẩn bị mở bán giá F0

Giá: 705 triệu
 • Số nền: 47
 • Mật độ xây dựng:
Giá: 480 triệu đến 620 triệu
 • Số nền: 52
 • Mật độ xây dựng:
Giá: 440 triệu
 • Số nền: 37
 • Mật độ xây dựng:
Giá: 525 triệu
 • Số nền: 60
 • Mật độ xây dựng:
Giá: 1.3 tỷ đến 3 tỷ
 • Số nền: 3
 • Mật độ xây dựng: 80%
Giá: 565 triệu
 • Số nền: 67
 • Mật độ xây dựng: 100%
Giá: 720 triệu
 • Số nền: 30
 • Mật độ xây dựng: 90%

Dự án của CND Group

Giá: 705 triệu
 • Số nền: 47
 • Mật độ xây dựng:
Giá: 480 triệu đến 620 triệu
 • Số nền: 52
 • Mật độ xây dựng:
Giá: 440 triệu
 • Số nền: 37
 • Mật độ xây dựng:
Giá: 525 triệu
 • Số nền: 60
 • Mật độ xây dựng:
Giá: 1.3 tỷ đến 3 tỷ
 • Số nền: 3
 • Mật độ xây dựng: 80%
Giá: Đã bán xong
 • Số nền: 7
 • Mật độ xây dựng: 70%
Giá: 350 triệu
 • Số nền: 26
 • Mật độ xây dựng: 100%
Giá: 360 triệu
 • Số nền: 18
 • Mật độ xây dựng: 100%
Giá: 565 triệu
 • Số nền: 67
 • Mật độ xây dựng: 100%
Giá: 720 triệu
 • Số nền: 30
 • Mật độ xây dựng: 90%
Xem thêm dự án